VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam

Nguyễn Đình Tâm

Kiến trúc sư / Giám đốc

Tốt nghiệp đại học xây dựng khoa kiến trúc năm 1995

Nguyễn Đình Tâm

Kiến trúc sư / Giám đốc

Nguyễn Duy Khánh

Kiến trúc sư / Phó Giám đốc

Hà Văn Điệp

Kiến trúc sư /PGĐ.Trưởng phòng kiến trúc

Lê Huyền Minh

Kỹ sư hạ tầng đô thị/ Trưởng phòng QHHT

Trần Cường

Kiến trúc sư / Quản lý kỹ thuật

Bùi Văn Nhật

Kỹ sư hạ tầng đô thị

Phan Đăng Hòa

Kỹ sư hạ tầng đô thị

Nguyễn Văn Hợp

Kiến trúc sư

Bùi Trường Long

Thạc Sĩ-Kiến trúc sư

Đỗ Văn Huy

Thạc Sĩ-Kiến trúc sư

Bùi Đăng Tú

Kỹ sư hạ tầng đô thị

Từ Hữu Anh

Kỹ sư hạ tầng đô thị

Hoàng Bích Trà

Ths Môi Trường

Phạm Đức Tuy

Kỹ sư điện

Hoàng Thu Liễu

Kỹ Sư Dự Toán

Cao Văn Thiêm

Kỹ Sư Điện

Phạm Thanh Tùng

Kỹ sư cấp thoát nước

Trần Trọng Nam

Kiến trúc sư

Đinh Duy Đức

Kiến trúc sư

Dương Văn Tuấn

Kiến trúc sư

Trần Ngọc Khang

Kỹ Sư Hạ Tầng

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Kiến trúc sư

(84) 043 2222 284 vudc.jsc@gmail.com

Sale

Không sẵn có

Hết hàng