VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu Công viên CNTT Hà nội
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Khu Công viên CNTT Hà nội


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Lập Dự án Đầu tư Xây dựng HTKT Khu Công Viên CNTT Hà nội

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Him-lam Chi nhánh Hà nội

- Vị trí: Long Biên- Hà nội

- Quy mô: 36ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Lập quy hoạch chi tiết 1/500.

- Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng