VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu dân cư xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Khu dân cư xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh


- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

                     Cáo cáo nghiên cứu khả thi

                     Thiết kế bản vẽ thi công

- Chủ đầu tư: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bắc hà

- Vị Trí: xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

- Quy mô: 47 ha

Sale

Không sẵn có

Hết hàng