VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu đô thị Chúc Cương- Chí Linh
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Khu đô thị Chúc Cương- Chí Linh


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Khu đô thị mới Chúc Cương- Thị xã Chí Linh

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàn Hảo

- Vị trí: Chúc Cương- Chí Linh- Hải Dương

- Quy mô: 45 ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Lập dự án đầu tư.

- Lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng