VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu đô thị Gia Lâm - TP Hà Nội
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Khu đô thị Gia Lâm - TP Hà Nội


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị Gia Lâm - TP Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm

- Vị trí: TT  Trâu Quỳ, Xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Dương Xá - Huyện Gia Lâm - TP. Hà nội

- Quy mô: 367.5 ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng