VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thành Phát.

- Vị trí: Nghi Thiết- Nghi Lộc- Nghệ An

- Quy mô: 55 ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

- Tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500.

- Lập dự án đầu tư.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng