VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh Đền Lừ III - Quận Hoàng Mai
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh Đền Lừ III - Quận Hoàng Mai


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh Đền Lừ III - Quận Hoàng Mai

- Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

- Vị trí: Đền Lừ - Hoàng Mai - Hà Nội

- Quy mô:

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

Thông tin dự án:

- Tên dự án: Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh Đền Lừ III - Quận Hoàng Mai

- Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

- Vị trí: Đền Lừ - Hoàng Mai - Hà Nội

- Quy mô:

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

Điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/2000.

- Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500, phương án kiến trúc

- Lập dự án đầu tư.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng