VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu ở cụm công nghiệp Thạch Khôi
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Khu ở cụm công nghiệp Thạch Khôi


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu ở cụm công nghiệp Thạch Khôi- Gia Xuyên- Huyện Gia Lộc.

- Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư xây dựng Phúc An.

- Vị Trí: Gia Lộc- Hải Dương.

- Quy mô: 75 ha.

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng