VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu vui chơi giải trí hồ Mật Sơn- Chí Linh
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Khu vui chơi giải trí hồ Mật Sơn- Chí Linh


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Khu vui chơi giải trí hồ Mật Sơn- Chí Linh

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàn Hảo.

- Vị trí: Chí Linh- Hải Dương

- Quy mô: 9,6 ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng