VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt nam  
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt nam  


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Quy hoạch phân khu giai đoạn II ( TL 1/2000 ) – Khu các làng dân tộc Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt nam  

- Chủ đầu tư: Ban đầu tư 195

- Vị trí: Đồng Mô - Sơn Tây - Hà nội

- Quy mô: 202,9 ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Quy hoạch phân khu TL 1/2000.

Sản phẩm hợp tác giữa VUD và Công ty CP Cycad.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng