VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Nhà máy Hóa dược- dược phẩm Việt Nam
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Nhà máy Hóa dược- dược phẩm Việt Nam


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Hóa dược- dược phẩm Việt Nam.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam.

- Vị trí: Vị Trí: Khu CN Hòa Lạc- Hà nội.

- Quy mô: 220 tỷ đồng.

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Lập quy hoạch tổng mặt bằng.

- Thiết kế cơ sở.

- Bản vẽ thi công.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng