VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia

- Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup

- Vị Trí: xã Cổ Loa, Mai Lâm, Xuân Canh, Đông Hội -H.Đông Anh-Tp Hà Nội
Thành phố Thanh Hóa

- Quy mô: 390 ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng