VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Quy hoạch khu kinh doanh, dịch vụ xã Cửu Cao
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Quy hoạch khu kinh doanh, dịch vụ xã Cửu Cao


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Dự án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng hình thức giao đất kinh doanh dự án dịch vụ xã cửu cao.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Cửu Cao.

- Vị trí: Cửu cao - Văn Giang - Hưng Yên

- Quy mô: 23,9 ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Lập quy hoạch chi tiết 1/500.

Sản phẩm hợp tác giữa VUD và Công ty COTANA DECOR.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng