VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
KĐT trung tâm thành phố Thanh Hóa
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

KĐT trung tâm thành phố Thanh Hóa


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Quy hoạch tỷ lệ 1/500 KĐT trung tâm thành phố Thanh Hóa

- Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup

- Vị Trí: Phường Đông Hải, Phường Đông Hương- 
Thành phố Thanh Hóa

- Quy mô: 146 ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Lập quy hoạch chi tiết 1/500.

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng