VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF


- Tên dự án: Quy hoạch tỷ lệ 1/500 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF

- Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup

- Vị Trí: Xax Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Quy mô: 23 ha

Sale

Không sẵn có

Hết hàng