VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Trường Cao đẳng CSND1 - Thạch Thất
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Trường Cao đẳng CSND1 - Thạch Thất


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng CSND1

- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng CSND1

- Vị trí: Thạch Thất - Hà Nội

- Quy mô: 38ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Thiết kế cơ sở, Thiết kế BVTC công trình

Sản phẩm hợp tác giữa VUD và Công ty CP Tư vấn Hoàng Phát Việt Nam

Sale

Không sẵn có

Hết hàng