VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam

Tư vấn đầu tư

Bên chúng tôi cung cấp các hình thức tư vấn đầu tư, chuẩn bị đầu tư giúp cho các chủ đầu tư định hình rõ loại hình đầu tư, cách thức thực hiện các dự án:

*Tư vấn đầu tư

Lập hồ sơ đề xuất cho các dự án, bao gồm: Phương án đầu tư, phương án xây dựng, phương án kinh tế, trình tự thực hiện.

*Tư vấn chuẩn bị đầu tư:

            - Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi cho các dự án.

            - Cung cấp các thông tin, dữ liệu có liên quan đến chính sách, cơ chế và các thủ tục đầu tư, nguồn vốn, các đối tác, các dữ liệu về công nghệ, kinh tế – kỹ thuật, môi trường.

 

(84) 043 2222 284 vudc.jsc@gmail.com

Sale

Không sẵn có

Hết hàng