VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu du lịch sinh thái Bãi Dài - Phú Quốc
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Khu du lịch sinh thái Bãi Dài - Phú Quốc


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Bãi Dài - Phú Quốc

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một Thành viên Vinpearl Phú Quốc

- Vị trí: Xã Gành Dầu - Phú Quốc

- Quy mô: 300ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

- Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

- Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Sale

Không sẵn có

Hết hàng