VUDC - Công ty tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec - Hưng Yên
Được cấp quyền bởi Công Ty CP Tư Vấn Phát triển Đô Thị Việt Nam (Vietnam Urban Developement Consultant)
x

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec - Hưng Yên


Thông tin dự án:

- Tên dự án: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec - Hưng Yên

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

- Vị trí: Hưng Yên 

- Quy mô: 21ha

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

 - Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng